komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

Suuremate tuleriskide korral, kus tulekustutid ei taga küllaldast kaitset või kus tulekustutite kasutamine on võimatu, võetakse kasutusele automaatsed kustutussüsteemid.

Automaatsed tulekahju kustutussüsteemid on aktiivsed süsteemid, mis tulekahju tundemärkide nagu kuumuse, suitsu vms ilmnemisel vallandavad kustutusaine voo kaitstavasse ruumi.

Antifire pakub nii automaatseid kui ka manuaalseid tulekahju kustutussüsteeme.
Manuaalsetest kustutussüsteemidest pakume:
VOOLIKUSÜSTEEM
Automaatsetest kustutussüsteemidest pakume:

N2 FIREFIGHTER

GAASKUSTUTUSSÜSTEEM

VAHTKUSTUTUSSÜSTEEM

VEEUDUKUSTUTUSSÜSTEEM

SPRINKLERSÜSTEEM

ERIOTSTARBELINE KUSTUTUSSÜSTEEM

RASKETEHNIKA KUSTUTUSSÜSTEEMID

SUITSUEEMALDUSSÜSTEEM