Et tagada tulekahju avastamise- ja kustutussüsteemide töölerakendumine tuleb vastavalt seadusandlusele neid regulaarselt hooldada.
Uuri seadusandlust

Hooldustöid tuleb teostada lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest eeskirjadest ja normidest, kusjuures töid võib teostada vaid kvalifitseeritud ettevõte. Kõik hoolduse käigus sooritatud toimingud tuleb süsteemi hooldaja poolt kanda hoolduspäevikusse.

Antifire poolt pakutavad tulekahju signalisatsioonisüsteemide- ja tulekahju kustutussüsteemide hooldusteenused hõlmavad kogu süsteemi kontrolli, hooldust ja remonti.

Ka on võimalik tellida eksperthinnang olemasolevate tuleohu avastamise süsteemide tehnilise seisukorra ning nende nõuetele vastavuse kohta.

Meie spetsialistid teavitavad klienti kõikidest süsteemi puudustest ja riketest ning teevad ettepanekud nende kõrvaldamiseks.

Lisaks on Antifire tootevalikus kõik süsteemide komplekteerimiseks või varuosadena vajalikud osised.
Antifire hooldab ka turvasüsteeme.

TULEKAHJU AVASTAMISE SÜSTEEMIDE HOOLDUS
Antifire hooldab järgmisi tulekahju avastamise süsteeme:

 • automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)
 • suitsuavastussüsteem

 

TULEKUSTUTUSSÜSTEEMIDE HOOLDUS 

Antifire hooldab järgmisi tulekustutussüsteeme:

 • gaaskustutussüsteem
 • vahtkustutussüsteem
 • veeudukustutussüsteem
 • sprinklersüsteem
 • suurköökide kustutussüsteem
 • plahvatuskustutussüsteem
 • summutus ja lokaliseerimissüsteem
 • voolikusüsteem
 • suitsueemaldussüsteem

 

TURVASÜSTEEMIDE HOOLDUS 

Antifire hooldab järgmisi turvasüsteeme:

 • valvesignalisatsioonisüsteem
 • videovalvesüsteem
 • läbipääsukontrollisüsteem

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
E-post: info@antifire.ee
Telefon: (+372) 651 7010