Seadusest tulenevalt  peab objekti omanik/valdaja hoolitsema tuleohutusega seonduva dokumentatsiooni korrasoleku eest. Uuri seadusandlust

Tuleohutusalase dokumentatsiooni audit koosneb objekti olemasoleva tuleohutusalase dokumentatsiooni, evakuatsiooniplaanide, vastutavate isikute ametijuhendite, tuleohutuspaigaldiste hoolduslepingute, hoolduspäevikute, teenuste ostu-müügi lepingute ning kliendi huvide kaitstuse analüüsist, mille põhjal koostatakse tegevuste ja järelduste, põhjenduste ning ettepanekute kirjalik raport.
Antifire pakub abi objekti tuleohutusalase dokumentatsiooni väljatöötamisel, evakuatsiooniplaanide koostamisel ja tuleohutusalase dokumentatsiooni auditeerimisel.
 
Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010