Alates 1.03.2021 hakkas kehtima Siseministri määrus “Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord”, mille kohaselt tuleb tuleohutusülevaatus läbi viia iga 3 aasta tagant ja esitada akt Päästeametile:

  • büroohoonetes pindalaga üle 750 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2023
  • tööstus- ja laohoonetes pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2024
  • garaažides pindalaga üle 1000 m2 hiljemalt 1. jaanuaril 2025

 

 Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Marek Hindreus
Tuleohutusosakonna juhataja
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
tel. +372 5344 6788