Tulekahjuandureid tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada.

TULEKAHJUANDURITE KONTROLL

Tulekahjuanduri töökorras olekut saab kontrollida, kui vajutada anduri välisküljel paiknevale testnupule. Testnuppu alumises asendis hoides peab rakenduma paari sekundi möödudes tulekahjuhäire signaal, mis katkeb pärast nupu vabastamist. Andurite töökorrasoleku kontrollimiseks saab kasutada ka suitsu- ning vingugaasiaerosoole.

Tulekahjuanduri patarei vajab üldjuhul vahetamist 1 aasta möödumisel seadme kasutuselevõtust. Liitiumpatarei kasutamine pikendab toitevoolu patarei eluiga kuni 10 aastani.

Tulekahjuandur annab toiteallika (patarei) tühjenemisest märku lühikese häiresignaalist vaiksema helisignaaliga, mis kordub iga 40 sekundi järel.

TULEKAHJUANDURITE HOOLDUS

Meie elu- ja tööruumide õhus on palju tolmuosakesi. Tolmu kogunemine tulekahjuanduri sisse takistab põlemisjääkide jõudmist anduri sensoriteni, mistõttu pikeneb seadme tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire signaali rakendumise aeg.

Eemaldage seadme seest tolmu vähemalt kord nädalas. Kõige efektiivsem hooldamise abivahend tulekahjuandurist tolmu eemaldamiseks on suruõhuaerosool, mille tugev õhuvoog surub seadmest välja kogu sinna kogunenud tolmu. Tolmu saab eemaldada ka kasutades tolmuimejat. Samuti lendab soojal aastaajal ruumides putukaid, kellele meeldib varjuda elektriseadmetesse. Ka nende eemaldamiseks on sobivad eelkirjeldatud vahendid.

Normaaltingimustes on suitsu- ja temperatuurianduri kasutusaeg umbes 10 aastat. Vingugaasianduril üldjuhul umbes 5 aastat.

Lisaks tulekahjuandurite kontrollile ja hooldusele pakub Antifire abi ka tulekahjuandurite valikul ja paigaldamisel.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00

E-post: info@antifire.ee
Telefon: (+372) 651 7010