Seadusest tulenevalt on objekti omanik, valdaja või tööandja (ettevõtte/asutuse juht) kohustatud hoolitsema töötajate tuleohutusega seonduva väljaõppe eest. Uuri seadusandlust

Lisaks seaduses kehtestatule tingib täiendava koolitusvajaduse ka teatud ametikohtade tööspetsiifika, vastutusala, jne.

Pakume erineva taseme koolitusi ja viime läbi tulekahju evakutasiooniõppusi.
Meie tuleohutuskoolitused ja -õppused on mõeldud nii ettevõtete töötajatele, tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele kui ka eraisikutele, kellel on vaja
tuleohutusteadmisi omandada ja/või vastavat tunnistust omada.
Koolituste läbiviijad on oma eriala parimad spetsialistid, kes omavad pikaajalist päästealast töökogemust.
Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.
Vajadusel viiakse koolitus läbi ka inglise või vene keeles.
Koolitused viiakse läbi kas tellija objektil või Antifire koolituskeskuses (Kadaka tee 3/1, Tallinn).
Meie koolituskeskuses on võimalik korraldada tuleohutusalal töötavatele spetsialistidele ka väiksemaid infotunde, seminare, saada infot tänapäevastest tulekustutussüsteemidest, planeerida ettevõtte tuleohutushaldust, jne.
Lektoriteks on võimalik kaasata päästeala spetsialiste.
Pakume järgmisi tuleohutuskoolitusi ja -õppusi: 
 • Tuleohutusalane juhendamine
  (evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa)
 • Evakuatsiooni harjutus
  (evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa)
 • Tuletööde tegemise koolitus
 • Põhjamaade tuletöö koolitus
 • Koolitus tuleohutuse eest vastutavale isikule
  (koolitus käsitleb ka tuleohutuse enesekontrolli temaatikat)
 • Esmaabikoolitus
Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010