Korstnapühkija teenused on hädavajalikud tuleohutuse tagamiseks ahjuküttega või kaminaga elamutes.

Kütteseadmete puhastamist põlemisjääkidest ja neisse sattunud võõrkehadest, samuti tahma põletamist suitsulõõrides tohib teenustööna teha vaid korstnapühkija kvalifikatsiooni omav isik.

Nagu teistegi kütteseadmete puhul nii on ka korstna korrapärane kontrollimine ja hooldamine tuleohutuse tagamise seisukohalt äärmiselt oluline.

Kütuse põletamiseks vajalike tingimuste tagamiseks ja tahma süttimise vältimiseks suitsulõõris tuleb kütteseadet puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui:

  • aastaringselt kasutatav kütteseade 2 korda aastas
  • hooajaliselt kasutatav kütteseade 1 kord aastas enne hooaja algust
  • gaasikütteseade 1 kord aastas
  • ehitise kütteseadme suitsulõõriga ühendatud suitsutamisahi 2 korda aastas.

Ehitise omanikul või valdajal tuleb pidada arvestust kütteseadmete puhastamise kohta.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010