Tutvustus

Antifire Tuleohutuslahendused on tuleohutusettevõte, mis jätkab Kidde Eestisenist tegevust, pakkudes oma klientidele tulekahju avastamise-, kustutamise- ja pääste terviklahendusi nii maal, merel kui õhus, alates kõige lihtsamatest tuleohutusvahenditest kuni kliendi erivajadusi arvestavate tehniliste lahendusteni.

Meie klientideks on nii avaliku sektori asutused kui ka eraettevõtted.

Antifire peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

  • Tulekahju avastamise süsteemid – komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
  • Tulekustutussüsteemid – komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
  • Turvasüsteemid – komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
  • Tuleohutuse haldusteenus ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli tagamiseks
  • Esmaste tuleohutusvahendite müük, kontroll ja hooldus
  • Tuleohutuskoolituste ja evakuatsiooniõppuste läbiviimine
  • Tuleohutusalane dokumentatsioon
  • Tuletõrjetehnika ja -päästevahendite müük
  • Häireedastusteenus 112

Meie logo sümboliseerib kolme elementi, mis tekitavad tuleleegi. Hallikasmust kujutab põlevainet, sinine kujutab õhku, punane tähendab kuumust ja oranž-kollane kujutavad tuld, mis nende elementide koostoimel tekib ning meie nimi, Antifire, tähendab leegist tekkinud tulekahju kustutamist.

 

Kui  kindlustunne ja meelerahu on  olulised

Teie Antifire