Pakume laialdast valikut tuletõrjearmatuuri.

Tuletõrjearmatuuri kasutatakse voolikute ja teiste töövahendite ühendamiseks, kustutusvee hankimiseks ja juhtimiseks ning vooluhulga reguleerimiseks. Tuletõrjearmatuur jaotatakse: liitmikudjagajad ehk hargmikudkogujadimisõelad japüstikud.

LIITMIKUD 
Liitmikud jagunevad: lihtliitmikudsulgurliitmikud, üleminekuliitmikud.
Lihtliitmikku kasutatakse survevoolikute ühendamiseks omavahel ja teiste töövahenditega (hargmik, autopump, hüdrandipüstik, joatoru).
Sulgurliitmikke kasutatakse pumpade surveväljundite ja imiavade sulgemiseks. Nende ülesandeks on ära hoida võõrkehade sattumist pumpa ning vee väljavoolu takistamine. Imiavadel olevate sulgurliitmike ülesandeks on ka õhu juurdepääsu takistamine pumpa selle töötamise ajal. Liitmike kadumise vältimiseks on nad ketiga ühendatud pumbakorpuse külge.
Üleminekuliitmikke kasutatakse erineva läbimõõduga voolikuliitmike ühendamiseks.
JAGAJAD
Jagajaid kasutatakse kustutusvee jaotamiseks ja vooluhulga reguleerimiseks.
Jagaja komponentideks on  sissevooluava, väljavooluava, jagaja korpus, jagaja alus või tugijalad, käepide, ventiilid või kraanid.
KOGUJAD
Kasutatakse tüvi-, toite- ja paralleelliinis.
Koguja komponentideks on sissevooluavad, väljavooluava, koguja korpus, tagasivooluklapp, ventiilid või kraanid.
Siinjuures on oluline teada, et kogujaid on erinevaid ning kõik kogujad ei koosne samadest komponentidest.
Valmistatakse nii ühe kui kahe klapilisi kogujaid. Klapiga kogujat kasutades on võimalik säilitada pidev toide toiteallikale.
Tagasivooluklapita kogujaid kasutatakse vaid voolikuliinide ühendamiseks, lahtiühendamise võimaluseta töötamise ajal. Tagasivooluklapita kogujaid võib kasutada ka jagajatena kuna vee liikumissuuna muutmine ei ole takistatud.
Ventiilide või kraanidega kogujat kasutatakse suuremate veetarbijate toitmiseks mitmest voolikust korraga. Selliseks veetarbijaks võib olla näiteks suure tootlikkusega lafett-joatoru.
IMISÕELAD
Imisõela ülesandeks on takistada vee imemisel võõrkehade sattumist imiliini ja sealt pumpa ning vee ühesuunalise liikumise tagamine imiliinis.
Imisõela komponentideks on imisõela korpus, sõelaosa, tagasivoolusulgur.
PÜSTIKUD
Hüdrandipüstik on abivahend lisavee võtmiseks veevõrgust.
M-tüüpi püstiku põhiosadeks on püstiku korpus, püstiku võti, surveväljundid ja ventiilid.
T-tüüpi püstikud erinevad M-tüüpi püstikutest eelkõige oma ehituse poolest.

Kasulikud nõuanded

Ära riku armatuuri osi pillamise või viskamisega.

Ventiilide kinni ja lahti keeramisel ära rakenda täisjõudu.
Ära ava või sulge jagaja kraane või ventiile enne vastava märguande saamist.
Enne kasutamist veendu, et tuletõrjearmatuur oleks töökorras.

Tootevalik

Vabandame, tootevalik on täiendamisel.

Müügikohad

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Laki 11B, 12915 Tallinn
E-R 9.00-17.00

E-post: info@antifire.ee
Telefon: (+372) 651 7010

Küsi infot/pakkumist