Antifire kodulehelt leiate juhiseid toodete valikul ning kasulikke näpunäiteid, kuidas on võimalik oma kodu turvalisemaks muuta.

TULEKUSTUTID
Kvaliteetne, töökorras ning sobiv tulekustuti on efektiivseim võimalus saada kontrolli alla ja kustutada väiksem tulekahju. Kustuti valikul tuleks arvestada milline on võimalik tulerisk, kui suur on oht kustuti kasutamisel kahjustada ruumis olevaid elektroonikaseadmeid või muud vara, millised on seadusest tulenevad nõuded tulekustutite valiku ja koguse osas.

SUITSUANDURID
Suitsuandur valiti Suurbritannias möödunud sajandi kõige kasulikumaks leiutiseks. Suitsuandur reageerib põlemise korral õhus lenduvatele osakestele (ioonandur) või õhu läbipaistvuse vähenemisele (optiline andur) andes häiret kohe põlengu esimeses faasis.

VINGUGAASI (CO) ANDURID
Vingugaas (süsinikoksiid) on enamiku tulesurmade tegelikuks põhjuseks. Vingugaasi andur reageerib vingugaasi sisaldusele õhus ning annab häire, kui CO kontsentratsioon ruumis muutub ohtlikuks. Vingugaasi andur ei asenda suitsuandurit vaid on vajalik lisaturvalisuse tagamiseks.

TEMPERATUURIANDURID
Temperatuuriandur reageerib temperatuuri tõusule ja annab häiret, kui temperatuur ületab ettenähtud piiri. Temperatuuriandur on soovitav paigaldada köökidesse, aga ka garaažidesse ja kohtadesse, kus suitsu- ning vinguandurite kasutamine pole mingil põhjusel võimalik.
TULEKUSTUTUSVAIBAD
Tulekustutusvaip on tulekindlast klaasriidest valmistatud tekk, millega saab kustutada tuld seda lämmatades. Tulekustutusvaibaga saab kustutada näiteks rasvapõlengut pannil, süttinud kodumasinaid või inimest, kellel on süttinud riided.
EVAKUATSIOONIREDELID
Evakuatsiooniredel on mõeldud evakueerumiseks ohuolukorras kahe- ja kolmekordsetest eluhoonetest.

TULEKUSTUTUSVAHENDID
FKO Fire Knock Out – tulekustutusvahend (UUS)

TULETÕKKEVAHENDID
Pakume oma tootevalikus puidu- ja teiste poorsete pindade tuletõkkevahendit MP FR.
Tuletõkkevahendeid kasutatakse põlevate materjalide tulekindluse tõstmiseks neid spetsiaalsete vahenditega töödeldes.

ESMAABIKOMPLEKTID
Pakume oma tootevalikus esmaabikomplekti nii kodule kui mootorsõidukisse.
Esmaabikomplekt on vutlar/kohver, kuhu on pakitud kõik vajalikud vahendid kannatanule esmaabi andmiseks.