Lisaks kvaliteetsete tuleohutustoodete mitmekülgsele sortimendile pakub Antifire erakliendile erinevaid teenuseid alates tuleohutusvahendite korrasoleku kontrollist ja hooldusest kuni kodu tuleohutussüsteemide paigaldamiseni.

TULEKUSTUTI KONTROLL JA HOOLDUS
Et tulekustutid meid otsustaval hetkel alt ei veaks tuleb neid perioodiliselt kontrollida ja hooldada.
TULEKAHJUANDURITE KONTROLL JA HOOLDUS
Tulekahjuandurite regulaarne kontroll ja hooldus on hädavajalikud tegevused tagamaks andurite korrasolek ja toimimine ohuolukorras.
Pakume abi ka tulekahjuandurite valikul ja paigaldamisel.
TULEOHUTUSSÜSTEEMIDE PAIGALDAMINE JA HOOLDUS
Teostame erinevate tulekahju kustutus- ja avastamissüsteemide paigaldamist ja hooldust.
EHITISE TULEOHUTUSNÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE
Pakume eraklientidele ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse hindamise teenust.
KORSTNAPÜHKIJA TEENUSED
Korstnapühkija teenused on hädavajalikud tuleohutuse tagamiseks ahjuküttega või kaminaga elamutes.