Tuleohutuse üldnõuded sätestavad hoone valdajale kohustuse töötada välja evakuatsioonplaan. Uuri seadusandlust

Evakuatsiooniplaan koosneb tegevuskavast ja evakuatsiooniskemaatilisest plaanist (evakuatsiooniskeemid).
Tegevuskava evakuatsiooni läbiviimiseks on juhendmaterjal, kus on kirjeldatud evakuatsiooni läbiviimiseks konkreetsed tegevused ja tegevuste läbiviimise eest vastutavad isikud.
Tegevuskava: 
  • sätestab mõisted
  • kirjeldab objektil ehituslikult tagatud evakuatsioonivõimalusi (evakuatsiooniteed ja pääsud, tuletõkkesektsioonide asukohad jms)
  • määratleb personaalsed kohustused ning täpsed tegevusjuhised evakuatsioonijuhile, ruumides evakuatsiooni eest vastutavatele töötajatele, turvatöötajatele, esmaabi eest vastutavatele töötajatele, jne.
Tegevuskava määratleb ka evakuatsiooni tagamiseks vajaliku varustuse (isikukaitsevahendid, sidevahendid jms) asukohad ning kasutamise juhised.
Evakuatsiooniskeemid on lihtsustatud korruseplaanid, millel on ära toodud evakuatsioonitsoonid, evakuatsiooniteed ja –pääsud, samuti tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite ning elektrilülitusseadmete asukohad aga ka hädaväljapääsud.
Lisaks evakuatsiooniplaanide koostamisele viime läbi iga-aastaseid evakuatsiooniõppusi ja korraldame tuleohutusalaseid täiendkoolitusi.
Evakuatsiooniõppus on tegevuskava või selle osa omandamiseks läbiviidav praktiline harjutus.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ

Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010