komponendid, projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

Antifire tegeleb valvesignalisatsiooni-, videovalve- ja läbipääsukontrollisüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega.

  • VALVESIGNALISATSIOONISÜSTEEM 
Valvesignalisatsioonisüsteemi esmane ülesanne on soovimatu isiku objektile sattumise võimalikult kiire avastamine ja sellekohase info edastamine turvafirmasse, kontaktisikule ja/või lihtsalt käivitada kohapealne häiresignaal.

  • VIDEOVALVESÜSTEEM 
Videovalve on tänapäeval kõige kiiremini arenev turvasüsteemide valdkond, mille eesmärgiks on jälgida ja salvestada objektil toimuvat läbi kaamerate.
Kaasaegne videovalvesüsteem on täielikult või osaliselt digitaalse pilditöötlusega. Digitaalne pilditöötlus tähendab kvaliteetset ja kadudeta videopildi salvestust ning edastust. Üha enam võetakse kasutusele niiöelda IP-põhiseid videovalvesüsteeme, mis on täielikult digitaalsed ja kasutavad pildiedastuseks arvutivõrkude andmeside tehnoloogiat, mis tähendab,  et sinna, kus on olemas interneti ühendus, võib paigaldada kaamerad (vajadusel ka salvestusseadme) ning jälgida videopilti ja opereerida videovalvesüsteemiga suvalisest punktist maailmas.

  • LÄBIPÄÄSUKONTROLLISÜSTEEM 
Läbipääsukontrollisüsteemid on mõeldud maksimaalse turvalisuse tagamiseks hoone iga külastaja kontrollimise ja jälgimise teel.
Läbipääsukontrollisüsteemi korral varustatakse uksed elektriliste lukustusseadmetega ja kaardilugejatega. Süsteemi kasutajatele antakse läbipääsukaardid. Läbipääsukaardid on nummerdatud ja kodeeritud ning iga uksi läbiv isik kasutab uste avamiseks vaid temale kuuluvat kaarti. Kaardile saab omistada erinevaid õigusi: kindlad kellaajad, millal võib uksi läbida; kindlad uksed, mida võib läbida; kindlad piirkonnad, jne. Samaaegselt on võimalik kehtestada erinevaid läbikäigu režiime eri isikutele ja ustele, seda ka ajaliselt. Süsteem registreerib automaatselt kõik sündmused keskarvutisse, kus need on jälgitavad raporti kujul. Läbipääsukontrollisüsteem kontrollib uste lukustamist ja annab vajaduse korral märgusignaali lahti jäänud ukse kohta või lubamatult avatud uksest. Süsteem võimaldab uste kinni/lahti režiimi kehtestada lisaks kellaajale ka näiteks tööpäeva ja puhkepäeva järgi.
Läbipääsukontrollisüsteemiga võib juhtida ka valvesüsteemi, lifti, ventilatsiooni, valgustust, teostada tööajaarvestust, jne.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
E-post: info@afs.ee
Telefon: (+372) 651 7010