Pakume oma tootevalikus Euroopa standarditele vastavaid pulber-, vaht-, süsihappegaas- ja vesikustuteid.

Kvaliteetne, töökorras ning sobiv tulekustuti on efektiivseim võimalus saada kontrolli alla ja kustutada väiksem tulekahju. Kustuti valikul tuleks arvestada milline on võimalik tulerisk, kui suur on oht kustuti kasutamisel kahjustada ruumis olevaid elektroonikaseadmeid või muud vara, millised on seadusest tulenevad nõuded tulekustutite valiku ja koguse osas.

Tulekustuteid liigitatakse klasside ja kustutusaine järgi.

Tulekustutite liigitus klasside järgi

A-klassi tulekustuti kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete nagu näiteks puidu, paberi, tekstiili, põlevate kiudainete jms tulekahjusid.
B-klassi tulekustuti kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete nagu näiteks õli, bensiini, lahustite, vaikude, liimi, rasvade, enamiku plastide jms tulekahjusid.
C-klassi tulekustuti kustutab gaaside nagu näiteks maagaasi, atsetüleeni, propaani, vesiniku jms tulekahjusid.
D-klassi tulekustuti kustutab metallide nagu näiteks alumiiniumi, magneesiumi jms tulekahjusid.
Kuni 1000V pingega (st kõigi majapidamises kasutatavate) elektriseadmete kustutamiseks võib kasutada vaid kustutit, mille etiketile on see kirja pandud. Ohutu minimaalne kaugus pingeseadmete kustutamiseks on 1m.
Kõige levinumad on tulekustutid, millel on peal mitme klassi märgid (näiteks ABC, BC, jne). See tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid põlevaid aineid.

Tulekustutite liigitus kustutusaine järgi

PULBERKUSTUTI
Levinuim ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Pulberkustutiga saab kustutada peaaegu kõike alustades tahketest ainetest, vedelkütustest kuni elektriseadmeteni (kuni 1000V, ohutu kustutuskaugus 1m). Kustutuspulber ei ole inimestele ega keskkonnale ohtlik ja peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Pulberkustuti üheks tugevamaks küljeks on veel asjaolu, et kustutada on võimalik ka 4-5m kauguselt ehk kui tuli on suurem ja kuumuse tõttu ligipääs võimatu, saab reaalset kustutustööd teostada ohutust kaugusest (näiteks CO2 kustuti kustutusmaa on ca 70cm). Probleemiks pulberkustuti kasutamisel on ruumis olevad elektroonikaseadmed, mida pulber võib kahjustada ja arvestada tuleb ka riskiga kahjustada kõikjale tungiva pulbritolmuga tulest puutumata jäänud vara.

VAHTKUSTUTI
Vahtkustuti on töökindel ning väga hea kustutusvõimega esmane tulekustutusvahend, mis üha enam populaarsust võidab. Vahtkustuti sisaldab kustutusainena vett ja spetsiaalsest vahuainet. Vaht on efektiivne ennekõike hõõguvmaterjalide (vatt, pehme mööbel, saepuru) kustutamisel, aga ka tahkete ainete ja vedelkütuste kustutamisel. Uuemate vahtkustutitega on lubatud kustutada ka kuni 1000V pingega pingestatud elektriseadmete tulekahjusid. Vahtkustuti eeliseks on võimalus suunata kustutusjuga täpselt tulekoldesse. Vahtkustuti tekitab küll niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Välistingimustesse sobib vahtkustuti vaid juhul, kui kasutatakse kustutusaine koostises külmumisvastaseid aineid.

SÜSIHAPPEGAASKUSTUTI
Süsihappegaas (CO2) on pikki aastaid olnud üks hinnatumaid tulekustutusvahendeid. Kindlasti on tegemist kõige puhtama kustutusainega, mis ei jäta kustutusjärgseid jälgi ning ei vaja eraldi koristamist. Süsihappegaaskustuti on eriti sobiv elektri- ja elektroonikaseadmete tulekahjude kustutamiseks ja ruumides, kus teiste kustutite ja kustutusainete kasutamine tooks kaasa liigse riski vigastada väärtuslikku aparatuuri, kuid kus automaatse gaaskustutussüsteemi paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Kustuti tööpõhimõte on tõrjuda põlemiskoldest eemale hapnik ning jahutada põlemiskolle alla isesüttimispiiri. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma.

VESIKUSTUTI
Vesikustuti on mõeldud vaid väikeste, A-klassi tulekahjude kustutamiseks. Teiste põlenguklasside puhul ei ole vesikustuti kasutamine kustutajale ohutu. Kasutatakse paberi, puidu, tekstiili jms algfaasis põlengute ohjamiseks.

SPETSIAALKUSTUTID

RASVAKUSTUTI
Köögis tekkinud rasvapõlengu kustutamine tavakustutiga või tulekustutusvaibaga on riskantne ja tihti väheviljakas tegevus. Rasvakustuti on konstrueeritud F-klassi tulekahjude, see on toiduõlide- ja rasvade kustutamiseks. F-klassi kustuti sisaldab spetsiaalset kustutusainet, mis moodustab põleva rasva pinnale paksu isoleeriva kihi. F-klassi kustuti on täna kindlaim ja turvalisim võimalus kustutada pannil süttinud rasva. Rasvakustutiga saab kustutada ka kõiki kodus leiduvaid materjale; samuti  A, B ja F tuleklassi tulekahjudega seotud põlenguid – puit, paber, kangas, tuleohtlikud vedelikud sh bensiinid, värvid, lakid, plastid ja toiduõlid. Rasva kustutamisel tuleb jätkata kustutusaine laskmist tulekoldesse ka peale leegi kadumist, et rasv võimalikult maha jahutada.

METALLIKUSTUTI
Metallikustuti on spetsiaalne pulberkustuti D-klassi tulekahjude (põlevad metallid – magneesium, alumiinium) kustutamiseks. Metallipõlenguid ei ole võimalik kustutada veega või süsihappegaasiga kuna nimetatud ained lagunevad kõrgel temperatuuril ning vabanev hapnik kasutatakse metalli põlemiseks.

BC-KLASSI PULBERKUSTUTI
Kustuti on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus peamine tulerisk on seotud põlevvedelikega, kuid kus vahtkustutit kasutada pole võimalik.

Et BC-klassi pulbris puuduvad kuumale pinnale sulavad ning korrodeerivad komponendid, kahjustab see vähem kustutusalasse jäävaid seadmeid ja hiljem on kergem koristada.

Kasulikud nõuanded

Kustuteid, mida hoitakse välistingimustes või millele mõjub tavalisest suurem vibratsioon ja niiskus (näiteks autokustuti), tulebkontrollida kord aastasSisetingimustes hoitavaid kustuteidpeab kontrollima iga kahe aasta tagant.

Sõiduautosse soovitame soetada vähemalt 2 kg pulberkustuti, sest mida suurem on kustuti, seda parem on tulemus kustutamisel.Kustuti pulber ei ole söövitava toimega ega riku kustutamisel salongi sisu ega mootorit.

Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel või kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt määratud sagedusega.

TULE KUSTUTAMISEL TULEKUSTUTIGA PEA MEELES:

 • Välistingimustes ära kustuta vastutuult!
 • Kustuta leegi jalga, mitte latva!
 • Ära kustuta tulekolde keskelt, vaid alusta äärest!
 • Õli- või bensiinileeki hakka lämmatama madalalt leegi sisse!
 • Suure tule korral on parem kustutada kahe kustutiga korraga!

Tootevalik

 • Pulberkustuti 1 kg (5A 21B C) (Pilt)
 • Pulberkustuti 2 kg (8A 55B C) (Pilt)
 • Pulberkustuti 6 kg Tempus (34A 233B C) (Pilt)
 • Pulberkustuti 6 kg (21A 113B C) (Pilt)
 • Vahtkustuti 2 l rasvainetele (8A 55B 40F) (Pilt)
 • Vahtkustuti 6 l (13A 144B) (Pilt)
 • Pulberkustuti 1 kg Redo (5A 34B C) (Pilt)
 • Pulberkustuti 6 kg Kidde Exclusive 6P (43A 233B C) (Pilt)
 • Süsihappegaaskustuti 2 kg (21B)
 • Süsihappegaaskustuti 5 kg (70B)
 • Vesikustuti 6 l

Müügikohad

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00

E-post: info@antifire.ee
Telefon: (+372) 651 7010

Küsi infot/pakkumist