Vastavalt seadusandlusele tuleb tulekustuteid regulaarselt kontrollida ja hooldada.

TULEKUSTUTI KONTROLL

Kustuteid, mida hoitakse välistingimustes või millele mõjub tavalisest suurem vibratsioon ja niiskus (näiteks autokustuti), tuleb kontrollida kord aastas.
Sisetingimustes hoitavaid kustuteid peab kontrollima iga kahe aasta tagant.

Tulekustuti kontrolli käigus teostatavad toimingud on:

 • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine
 • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine
 • rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine
 • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine
 • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine
 • tulekustuti vooliku kontrollimine
 • tulekustuti kere väline vaatlus
 • tulekustuti varustamine kontroll-lipikuga

TULEKUSTUTI HOOLDUS

Tulekustutite hooldust võib teostada vaid vastavussertifikaati omav isik ja tulekustutit tuleb hooldada iga kasutamiskorra järel või kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt määratud sagedusega.

Tulekustuti hoolduse käigus teostatavad toimingud (lisaks kontrollimisele)  on:

 • tulekustuti kere sisemine vaatlus
 • tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine
 • tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine
 • vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse
 • vajadusel muud katsed
 • tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega
 • tulekustuti varustamine plommiga, hooldus- ja kontroll-lipikuga

Vajadusel teostatakse hoolduse käigus ka lisatöid, näiteks kulunud tihendite vahetus.

Maksimaalne hoolduste ajavahemik vaht- ja vesikustutitel on 5 aastatpulber- ja süsihappegaaskustutitel 10 aastat.

Tulekustutite hooldust ja kontrolli teostame meie esinduses:

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00

E-post: info@antifire.ee
Telefon: (+372) 651 7010

Objektidele, kus on 5 ja enam tulekustutit, pakume kustutite kontrollimiseks võimalust hooldustehnik kohale kutsuda (telefon 6 517 010).

Tulekustuti hoolduse lõplik hind selgub hoolduse käigus ja see oleneb hoolduse tüübist, tulekustuti tüübist, -vanusest ja -suurusest.