Vastavalt seadusandlusele vastutab tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu ja viida nõuetele vastavuse eest veetorustiku valdaja. Uuri seadusandlust

Veetorustiku valdaja kohustuseks on kontrollida tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

Tuletõrjehüdrandi seisukorra kontrollimisel tehakse kindlaks:

  • viida olemasolu ja seisukord ning viida paigutus ja sellel olevate andmete õigsus
  • seadme seisukorra vastavus nõuetele
  • tulekustutusvee saamine tuletõrjehüdrandi avamisel
  • tuletõrjehüdrandi tühjenemine veest pärast kasutamist
  • tuletõrjehüdrandist saadav veevooluhulk

Teostatud kontrolli kohta koostatakse akt.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
Telefon: (+372) 651 7010