Tulekahju ennetav süsteem N2 FireFighter

N2 FireFighter on innovatiivne tulekustutussüsteem, mille tööpõhimõtteks on ruumis või hoones oleva õhu hapnikutaseme vähendamine ja hoidmine tasemel, kus põlevamaterjal ei saa süttida. Selliste süsteemidega kaitstakse näiteks laohooneid, sh külmladusid, arhiive, serveriruume, hoidlaid. Süsteemiga kaitstavate alade suurusel pole piiranguid.

Analoogset tehnoloogiat kasutatakse ka põllumajanduses, näiteks puu- ja köögiviljade säilitamisel, kus on oluline bakterite vähendamine hoiustatavas keskkonnas.

N2 FireFighteril on mitmeid eeliseid tavapäraste tulekustutussüsteemide ees, millest märkimisväärseim (tänu tulekahju ennetavale toimele) on põlenguga ja/või tulekustutamisega seotud varaliste kahjude ärahoidmine. Seeläbi on tagatud ka hoones viibivate inimeste ja ehitise enda üldine tuleohutus.

Lisaks eelmainitud omadustele on N2 FireFighter süsteem keskkonnasõbralik, kuna süsteemis ei kasutata tööstuslikke kemikaale ja enimlevinud kustutusaineid nagu vahtaine, pulber, gaasid või gaasilised kemikaalid. N2 süsteem eraldab olemasolevast õhust lämmastiku ning jaotab selle kaitstavas ruumis ettenähtud kogustes taas õhku laiali, vähendades protsessi käigus õhus oleva hapniku protsentuaalset taset, et tagada ettenähtud tasemega tuleohutus.

N2 FireFighter süsteemi puhul on tegemist uudse lähenemisega ja lisaks tuleohutuse tagamisele on võimalik süsteemi kasutada erinevates valdkondades.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
E-post: info@afs.ee
Telefon: (+372) 651 7010