Antifire pakub ettevõtetele ja asutustele igakülgset abi tuleohutuse paremaks korraldamiseks.

TULEOHUTUSVAHENDITE KONTROLL JA HOOLDUS
Pakume regulaarset või ühekordset tuleohutusvahendite kontrolli ja hoolduse teenust.
SÜSTEEMIDE HOOLDUS
Tegeleme tulekahju avastamise- ja kustutussüsteemide ning turvasüsteemide hooldusega.
TULETÕRJEHÜDRANDI TEHNILISE SEISUKORRA KONTROLL
Teostame tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontrolli.
TULEOHUTUSHALDUS
Pakume asutustele ja ettevõtetele tuleohutuse enesekontrolli teostamiseks tuleohutuspaigaldiste ja -süsteemide hooldamise, jälgimise ja konsultatsiooni kompleksteenust.
TULEOHUTUSAUDIT JA DOKUMENTATSIOON
Oluline ja kohustuslik osa tuleohutuse haldamise juures on tuleohutusalasel dokumentatsioonil. Pakume abi nii tuleohutusalase dokumentatsiooni väljatöötamisel kui ka tuleohutusalase dokumentatsiooni auditeerimisel.
EVAKUATSIOONIPLAANIDE KOOSTAMINE
Koostame evakuatsiooniplaane.
TULEOHUTUSKOOLITUSED JA -ÕPPUSED
Viime läbi erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ja -õppusi.
HÄIREEDASTUSTEENUS 112
Automaatne häireedastusteenus 112 on teenus, millega edastatakse kliendi objektilt tulekahjuteade automaatselt Päästeameti Häirekeskusesse.
ANDMESIDETEENUS
Antifire omab sideettevõtja litsentsi.