komponendid, projekteerimine, paigaldamine, kontroll ja hooldus

Tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud manuaalselt (käsitsi) kasutatav kohtkindel seade, mis on mõeldud väikese tulekahju kustutamiseks selle algstaadiumis.

Voolikusüsteemid jagunevad lamevoolikusüsteemideks ja pooljäiga voolikuga voolikusüsteemideks.
Lamevoolikusüsteemides kasutatakse reeglina voolikut läbimõõduga 2” (51mm) ja pikkusega 20m. Voolik on keritud või lapatud voolikukorvi.

Pooljäiga voolikuga voolikusüsteemides on vooliku läbimõõt  ¾-1½” ja pikkus kuni 30m. Voolik on keritud spetsiaalsele voolikupoolile. Pooljäiga voolikuga süsteemi on kerge kasutada ka ühel inimesel ja ta ei vaja hooldust peale kasutamist.

Ehitisse paigaldatud tuletõrje voolikusüsteemid peavad tagama tulekustutusvee arvutusvooluhulgaks vähemalt 1,7 liitrit/sekundis või 2,5 liitrit/sekundis tulekustutusvee andmiseks ruumi igasse punkti.

Tuletõrje voolikusüsteemid peavad olema: üheksa- või enamakorruselistes hoonetes, sealhulgas TP1-, TP2- ja TP3-klassi ehitistes; nelja- ja enamakorruselistes II, III ja IV kasutusviisiga ehitistes; ehitises, mille kubatuur on suurem kui 10 000 m3; VII kasutusviisiga ehitistes.
Hoonete/ehitiste klasside ja kasutusviiside kirjeldused leiate valitsuse määrusest “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.
Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/12866223

Voolikusüsteem peab olema varustatud järgmise teabega: tarnija ja ehitaja nimi või kaubamärk või mõlemad, vastava standardi number, valmistamise aasta, maksimaalne töörõhk, vooliku pikkus ja läbimõõt, joatoru läbilaskevõime näitaja koefitsient K, tuleohutusmärk, kasutusjuhend.

Tuletõrje voolikusüsteemi peab kontrollima vähemalt kord aastas ja hooldama kord viie aasta jooksul, et tagada selle töökorras olek.

Voolikusüsteemi kui tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama seadmete vaatluse, kontrolli ja hoolduse ning omama seadmete ja toimingute kohta dokumentatsiooni. Kui ilmneb, et tuletõrje voolikusüsteem pole töökorras, tuleb tuleohutusabinõudele pöörata erilist tähelepanu (nt suurendada teiste kustutusvahendite kogust) ning korraldada tuleohutuspaigaldise viivitamatu remont.

Antifire poolt pakutav tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli- ja hooldusteenus hõlmab nii paigaldist ennast kui ka kõiki süsteemi osiseid (sh veesiiber, tuletõrjepumbad, märgistus, kasutusjuhendid, kapid, kraanid, voolikud, joatorud, lülitid, ühendused, liitmikud, torustik), samuti voolikusüsteemi kasutamist puudutavat dokumentatsiooni. Kontrolli käigus teostatakse süsteemi survekatsetus ja veerõhu mõõtmine. Pakutav teenus hõlmab vajadusel ka süsteemi remonti. Läbiviidud kontrolli ja hoolduse kohta vormistatakse kontrollakt.

Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust:
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Kadaka tee 3/1, 10621 Tallinn
E-R 9.00-17.00
E-post: info@afs.ee
Telefon: (+372) 651 7010